dimarts, 13 de juliol de 2010

Escoles taller, Cases d'Ofici i Tallers Ocupacionals

Col.lectiu de treballadors/es d´Escoles taller, Cases d´ofici i tallers ocupacionals de Catalunya

Com podreu llegir en el nostre manifest, cada vegada queda més clar, que per part del Govern, es prioritzen unes formacions que evoquen a l´exclusió dels nostres joves, una exclusió social que molts ja pateixen i ara, amb els nous projectes que proposa treball i l´eliminacíó dels nostres serà cada vegada més greu.
Nosaltres hem estat durant tot un any intentant modificar les directrius de treball però a hores d´ara no ho hem aconseguit.
El dia 23 de Juny el Síndic ha obert una causa d´ofici per tal de demanar explicacions a el departament de treball.
-------------------------

El Síndic ha iniciat una actuació d’ofici i ha preguntat al Departament de Treball si es mantindran i es compliran els compromisos de l’Acord de mesures per a l’ocupació juvenil 2009-2012, el qual incloïa les escoles taller, cases d’ofici i tallers d’ocupació.

També ha demanat si s’obriran noves convocatòries d’escoles tallers, cases d’oficis i tallers d’ocupació per a aquest any, amb la partida econòmica corresponent per a la subvenció dels programes corresponents.

En cas que no s’obrin noves convocatòries, el Síndic vol saber si s’han avaluat els perjudicis o els beneficis de les alternatives proposades amb els plans d’ocupació i si aquestes són adequades per al col·lectiu que procedeix del fracàs escolar.

L’actuació del Síndic arriba després de la decisió del Departament de Treball de no convocar places per als programes de les escoles tallers, cases d’ofici i tallers d’ocupació per enguany, per un canvi d’orientació de les polítiques actives, que fixa com a alternativa els plans d’ocupació local, amb l’objectiu de col·laborar amb les entitats locals i generar més ocupació, formació i orientació professionals.

El Síndic vol estudiar si aquest canvi podria significar una davallada de les opcions de reinserció laboral i social de molts joves, amb possibilitat i risc d’exclusió social, els quals solen retornar a la seva formació després del fracàs escolar i compatibilitzen aquesta formació amb l’aprenentatge d’un ofici.

Manifest Unitari

Cap comentari:

Publica un comentari

Deixa aquí el teu comentari. Sempre amb respecte vers els altres!