dimarts, 13 de juliol de 2010

Reunió CAEPs

El 23 de juny de 2010 com a plataforma de CAEP’s vam assistir com assessores dels sindicats que tenen representació a la mesa sectorial de negociació amb l’administració.

En aquesta reunió es va explicar el procés que com a col•lectiu havíem engegat durant aquest curs. A grans tret algunes de les reivindicacions recollides a la primera trobada de CAEP’s que més ens preocupaven i la reunió de l’Adjunta del Síndic de Greuges, lliurant la carta.
Amb previsió d’una propera reunió de la mesa sectorial hem preparat aquest document per lliurar-lo als sindicats i a l’administració.

Creiem que hem recollit el sentir de tohom, però si voleu fer alguna esmena o algun comentari ens el feu arribar a:

Miles Juan – Torres Montserrat: mjuanto@xtec.cat
Eugènia Olivé Roca: roca@pangea.org
Neus Anglada Garriga: nanglada@xtec.cat

Interpretació dels acords de l’Assemblea de CAEP’s per reivindicar-los a la propera Mesa sectorial.

A.- Una distribució més equitativa de l’alumnat amb centres concertats i públics de les àrees d’influència comunes.

B.- Condicions per poder fer un adequat tractament de la diversitat:

1. Modificació dels criteris per l’elaboració de les plantilles en el sentit de deslligar els CAEP’s les ràtios:
a. que es consideri els CAEP’s a la Taula 1.A a la franja de +de 20 (16’5, 30 o 44 en funció dels nombre de línies);
b. que a l’apartat I.1.D CAEP’s es doti de 10 hores suplementàries per cada grup d’alumnes independentment de la seva ràtio.

2. En el cas de que es doti aquestes plantilles posar una ràtio màxima de 18 alumnes per classe.

3. Dotar als centres dels següents professionals:
a. Un TEI per cada grup de P-3 independentment de la ràtio
b. Un TIS fix a cada centre
c. Actuació de la psicopedagoga i la treballadora social de l’EAP un mínim de 2 dies als centres cada setmana.

Cap comentari:

Publica un comentari

Deixa aquí el teu comentari. Sempre amb respecte vers els altres!